Властта рязко вдига пенсиите с фокус върху минималната

Все о Пенсии

Проблемът е, че тези промени изкривяват още повече пенсионната система, защото не отчитат индивидуалния принос, т.е. внесените осигуровки от всеки. Поне на теория платеното и продължителността на внасяне определят каква пенсия ще получава след това всеки работещ. През годините обаче политиците променяха многократно някои настройки в системата по чисто популистки съображения. И оставиха трайно впечатление, че няма значение на каква сума се осигуряваш, защото пенсията ти ще зависи от това кой е на власт.

В допълнение — всички тези промени се отразяват и на публичните финанси. Те водят до още по-голям дефицит в субсидирания от данъци бюджет на Държавното обществено осигуряване.

Уж с 20%, но не съвсем

По закон всяка година на 1 юли всички пенсии се осъвременяват по т. нар. швейцарско правило — с процент, равен на сбора от 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през предходната календарна година. Т.е. този юли всички пенсии трябваше да бъдат индексирани с 6.1%. Вместо това обаче управляващите гръмко обещаха много по-щедър процент — над 20%, с идеята, че инфлацията през последните месеци расте много по-бързо и трябва да се компенсира поне отчасти, защото пенсионерите са една от най-уязвимите групи в обществото и доходите им са ниски.

Все още няма конкретни текстове, но от обясненията на представители на правителството стана ясно, че номиналният ръст на пенсиите няма да е с 20%. Не е и логично да има такова голямо увеличение — и сега бюджетът на държавата е заложен на минус от 4.1% от БВП, а фонд «Пенсии» е на хроничен многомилиарден дефицит и разчита на доплащания. Затова и идеята е тези 60 лв. на месец, които се взимат като добавка от всеки пенсионер да станат част от основната му пенсия, а средното осъвременяване да е с 10%. Т.е. ако един човек през юни е получавал 500 лв. и сумата включва пенсия плюс 60 лв. ковид добавка), през юли няма да се разпише срещу 600 лв., а срещу 544 лв. Гьоков обясни пред БНТ, че с прилагането на този подход за по-ниските пенсии увеличението ще стигне до 26%, а за по-високите, например за тези от 1000 лв., ще бъде с 16%. Сметките са приблизителни — колко точно ще е номиналното увеличение на всеки зависи от неговите индивидуални пенсионни показатели.

Оцените статью